Ubezpieczenia firmowe

Ubezpieczenia flotowe - skalkulujemy najkorzystniejszą ofertę ubezpieczeń dla floty firmowej. Bez względu na szkodowość w ciągu jednego roku będzie zapewniona niezmienna wysokość składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia komisowe - krótkoterminowe ubezpieczenie OC

Ubezpieczenia mienia - ubezpieczenia budynków, budowli, lokali, nakładów inwestycyjnych, środków obrotowych, mienia w transporcie, sprzętu elektronicznego, szyb, odpowiedzialności cywilnej etc.

Ubezpieczenia grupowe - ubezpieczenie grupowe pracownicze - np. urodzenie dziecka, NNW, śmierć rodzica, NNW, poważne zachorowania i wiele innych,

Ubezpieczenia finansowe - gwarancje finansowe - wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek. Zamiast zamrażać spore kwoty u inwestora, zabezpiecz pracę gwarancją ubezpieczeniową,

OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym - ubezpieczenia dla firm transportowych.