Ubezpieczenia indywidualne

Ubezpieczenia komunikacyjne (tanie OC, pewne AC, pakiety komunikacyjne, krótkoterminowe, Assistance, ochrona prawna, bezpośrednia likwidacja szkód, GAP, ZK, szyby, ochrona prawna, BLS),


Ubezpieczenie nieruchomości (mieszkania, domy, domy w budowie, domy letniskowe, OC, od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, przepięć, szyb od stłuczenia, wandalizmu etc.),

OC w życiu prywatnym - np od szkód wyrządzonych przez dzieci,

NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków - możliwe włączenie kosztów rehabilitacji, zwrot kosztów leczenia, dzienne świadczenie szpitalne i wiele innych,

Ubezpieczenie w podróży - kosztów leczenia, transportu chorego (także helikopterem po wypadku, OC, NNW, bagażu podróżnego